Missie

Rumspringa Communicatie helpt kleine en grote organisaties en ondernemers, hun eigen verhaal te vertellen en deze met lef en zichtbaar naar buiten te brengen om doelgroepen te raken. Waarbij een zelfstandig vervolg het uitgangspunt is.

Lees wat anderen zeggen over Rumspringa, of neem een kijkje in de portfolio.

Visie

Om goed te kunnen communiceren, moet je weten wat je wilt vertellen

Werkwijze

Lokaal
Rumspringa Communicatie maakt gebruik van, kleine, creatieve ondernemers. Bijvoorbeeld voor opmaak, websitebeheer of het bouwen ervan. Maar ook van lokale fotografen. Dichtbij geworteld, voor een duurzame creatieve bijdrage aan de nabije omgeving.

Klein en korte lijntjes
We werken graag makkelijk. Daarom is Rumspringa in te schakelen als een vliegende keep. Door de inzet van kleine (culturele&creatieve) ondernemers uit de omgeving, houden we de kosten laag en zijn de prijzen voor de diensten eerlijk.

Positief

Beren op de weg? Die omarmen we.
Apen op de schouders? Daar lachen we om.
Moeilijkheden zijn per definitie uitdagingen. Rumspringa is een positieve onderneming die energie geeft. We halen plezier uit het communiceren van uw idee of product.

Drie keer Rumspringa in de praktijk!

Reuring

Zoekt u een nieuw publiek voor een mooie idee of een sterk verhaal. Niet tevreden over een product, loopt het even niet? Rumspringa zorgt voor reuring en is het misschien daarmee het laatste steuntje in de rug om naar buiten te gaan.


Samenwerking

Netwerken zijn steeds belangrijker. Rumspringa gaat uit van lerende organisaties, die uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Daarbij zijn omgevingsgerichtheid, contact en borging noodzakelijk voor het bouwen van netwerk.


Creativiteit

Rumspringa kijkt kritisch. Als basisvoorwaarde voor creativiteit. Wie stil blijft staan bij oude gebruiken, komt niet in beweging. Door gebruik te maken van een niet voor de hand liggende aanpak, ontstaan verrassende ideeën. Die toch vertrouwd en eigen overkomen. Dat is de basis van effectief communiceren.