Portfolio. Waar was sprake van Rumspringa?

Als fris en eigenzinnig communicatiebureau is Rumspringa aan de slag gegaan met verschillende opdrachten die je hier in de portfolio leest. Of lees meer over de aanpak, visie en missie. 


Kennis delen

In het zomernummer (2017) van het landelijke blad Bestuursforum van het CDA verscheen dit artikel over (cultuur) verandering.

Dat een plan nodig is om chaos te voorkomen. Maar dat naast vaste ingrediënten ook moeilijk grijpbare aspecten zoals sfeer, cultuur of beter: flow, nodig zijn en te bereiken.

 

Het volledig artikel staat op LinkedIn.

Politiek onderzoek

Wat is de 'staat van de afdelingen'? Een landelijk onderzoek bij CDA Nederland gaf hier antwoord op.

Het CDA in (bijna) alle Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd met lokale politici. Het partijbestuur wilde weten wat de vitaliteit van de afdelingen was. Onderzocht is naar zaken als: organisatie, communicatie en activiteiten. Het is uitgevoerd vanuit het partijbureau in Den Haag (2012).

Cultuurverandering

Lokale energie naar een regionaal niveau brengen

De politieke partij FNP Fryslân heeft op gemeentelijk niveau veel 'handjes', veel samenwerking, maar had eerder tijdens provinciale verkiezingen moeite met het vinden van draagvlak. Met een energieke, transparante en 'oprjochte' aanpak was er in 2019 sprake  van een doorbraak: elan en een sterker imago.
Lees hier het Volkskrantartikel (17-03-2019)

 

Een relevant verhaal opnieuw leven in blazen (citymarketing)

11 academische verhalen

Franeker is in Friesland 'de Ster van de Elfsteden'. Vanwege de kwaliteit die voortkomt uit de academische geschiedenis. Maar de academie is al eeuwen dicht. Er viel, zogezegd, academisch weinig te beleven. Tot 2018, toen de stad gezamenlijk de geschiedenis nieuw leven in blies. Onder andere met intieme, smeuïge en hilarische anekdotes uit het verleden van de universiteit. Met dito foto's waarin de oude verhalen vitaal werden gemaakt, Gereed om te delen.

Verhalen verbinden routes

Productontwikkeling

Routekaarten, inspiratieflyers, van idee tot uitvoering. In samenwerking met lokale partners zoals fotografen, vormgeefsters en ondernemers. En dat onder dezelfde 'paraplu' een streekeigen verhaal, gemaakt met elkaar.

Concept: toeristisch festival

Een festival als communicatiemiddel.

In april 2017 organiseerden we het 'festival van een oude zee'.  Zodat recreatieondernemers, overheden en projecten van LF2018  zagen, voelden, begrepen, wat de (door hen zelf uitgezette) richting van regiomarketing zou zijn.

Foto's zijn hier terug te vinden.

#Instawalk

Met een #Instawalk loop je met enthousiaste Instagramgebruikers een voorafgesproken route. Ondertussen zetten de deelnemers foto's online via de social media. Met herkenbare en vindbare sporen voor toekomstige bezoekers.

In Franeker was er in de herfst van 2016 een Instawalk. De tweede in Friesland. Rumspringa organiseerde, verbond en werkte samen met verschillende partijen.

Regiomarketing visie

Voor de drie toeristische organisaties in Noordwest Fryslân ontwikkelde Rumspringa een uitvoeringsagenda.

Hierdoor ontstond er ook een toeristisch platform, waarin Uytland, Ster van de Elfsteden Franeker en VVV Harlingen in samenwerken.
Er is gekozen voor ambassadeurschap door middel van 'warme regiomarketing', het verrijken van bestaande beelden en het positioneren van een eigen profiel, zonder te concurreren met andere Friese regio's.


Antiek- en sneuproute

Het creëren van 'mindware'.  Dus: antwoord geven op de vraag 'waarom zou je naar deze bestemming gaan?"

Voor de gemeente het Bildt, die in 2018 niet meer bestaat, is die specifieke cultuur in taal, omgangsvormen, cultuur en landschap een gemis. Wat blijft over? Misschien wel de aanwezigheid van de vele sneuphokken en snuffelschuren. Leve het strúnen! Daarom ontwikkelde Rumspringa de Bildtse Strúnroete. Meer: www.facebook.com/strunroete


Communicatieplan toeristische ondernemers

Hoe communiceer je een 'vakantiegevoel'? Waarbij je nieuwe bezoekers trekt.

De website van Uytland recreatieve ondernemers had een make over nodig, een layout met een verhaal dat aansluit bij de gebruikers van smartphones, Ipads en Social Media. 

Aan de hand van kernwaarden, is de website aangepast  en aansluitend gekozen voor een Social Media strategie. Daarbij is een nieuwe huisstijl gekozen.


Communicatieplan museum

Hoe maak je van een 'stal met curiosa' een museum met exposities. Dat was de klus voor het Schoolplatenmuseum in Deinum.

Kiezen is weglaten. Daardoor ontstond er een rijk depot, maar ook ruimte voor wisselende exposities. Door in te zetten op Social Media, kon er een vaste achterban gecreëerd worden, die het van mond-op-mondproces ondersteunt. Uitkomsten waren onder andere de toekenning van een Toeristisch Informatiepunt en het junior lidmaatschap van de Museumfederatie.


Campaigning

Rumspringa biedt campagne. Ruimschoots ervaren, door het leiden van (politieke) campagnes in Groningen, Utrecht en Heerenveen


De link met het CDA ontstond toen de partij een moeilijke tijd doormaakte. Vanwege een aantal verkiezingsnederlagen koos deze partij voor een nieuwe aanpak.

 

Bij het vormgeven van een campagne gaat het om een aantal belangrijke zaken:

  • organisatie,
  • vrijwilligers,
  • middelen,
  • authentiek en geloofwaardige boodschap,
  • persoonlijkheden,
  • creativiteit en een onderscheidende aanpak,
  • energie, plezier en het maken van mooie momenten!