Diensten

Rumspringa communicatie biedt diensten, die je kunt lezen als 5 C's.


Communicatieadvies

Het gaat er steeds meer om: hoe breng je het? Inhoud (content) blijft belangrijk, maar de manier waarop je communiceert is leidend. Nieuwe generaties omringen zich met multimedia, waarbij snelheid en veelheid kernwaarden zijn. Rumspringa werkt aan zichtbaarheid en biedt strategisch- en communicatieadvies.

Conceptontwikkeling

Rumspringa biedt een opstap om op een andere manier te communiceren. Zonder verlies van de boodschap. Onderzoek is hierbij de basis.

Campaigning

Voor een korte of langere campagne, bent u bij Rumspringa op de juiste plaats. Door ruime ervaring is het mogelijk u op maat te helpen, passend bij de mensen en de organisatie.  Campagnevoeren is: beïnvloeding, protest, lobbyen, straatactie, meningsvorming, etc. op basis van uw kernboodschap met een uitgekookte strategie. 

Cultuurverandering

Diegene die het ei van Columbus kent, moet nog opstaan: cultuurverandering is een uitermate lastig en tijdrovend proces. Toch zijn er zijn resultaten te boeken. Een persoonlijke aanpak, waar oprechtheid, vertrouwen en veiligheid centraal staan leidt tot nieuwe perspectieven. 

Creatie

Het maken van nieuw verhaal. Een evenement om trots op te zijn. Herinneringen scheppen. Dat is het proces van creatie. Zoiets ligt niet op de plank: Rumspringa Communicatie gaat aan de slag met uw verhaal en vertaalt het naar een bruikbare en verrassende oplossing.