Anderen over Rumspringa Communicatie

Wat bracht Rumspringa eerder al te weeg? Enkele ervaringsdeskundigen aan het woord.


  • Een startende ondernemer

"Ik vind het fijn om een gedeelte van de PR uit handen te geven, aangezien dit niet mijn sterkste kant is. Het kost me bovendien veel tijd, die ik liever anders besteed. Dit vertrouwde ik toe aan Rumspringa Communicatie.  En, naar alle tevredenheid. Ik ben geholpen om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe manieren van communicatie te vinden, of om mijn koers weer nieuw leven in te blazen.

In gesprekken met Douwe Gerlof word ik altijd geprikkeld en gestimuleerd, zodat ik weer op nieuwe ideeën kom. Of door DG op nieuwe ideeën wordt gewezen. Dat komt door zijn aanstekelijk energie en levenslust."

  • Een eindredacteur

"Enthousiast, creatief en soms buiten de gebaande paden denken: dat is Rumspringa! Dat leidt tot verrassende resultaten. Als opdrachtgever was ik nooit teleurgesteld. Eigenaar Douwe Gerlof Heeringa is een fijn persoon in de samenwerking, een goede sparringpartner (soms wat direct maar dat kan hij zelf ook goed hebben), dienstbaar en ook gewoon een gezellig koffiedrinkmaatje.


Daarnaast organiseerde ik samen met Douwe Gerlof campagnes. Als resultaat daarvan, gingen vrijwilligers, medewerkers altijd met een positief gevoel naar huis. Het bouwen aan een gevoel van saamhorigheid is waar Rumspringa Communicatie goed in is. Tot slot heeft Douwe Gerlof mij geholpen met het verder ontwikkelen van een bladformule. Ook dat deed hij op zijn eigen-wijze: sparren, een spiegel voorhouden en zelf met goede ideeën komen."

  • Toeristische ondernemers

"In september 2015 ontstond er bij Snuffelschuur Oars as Oars in Oude Bildtzijl de behoefte, meer publiciteit te geven aan de Snuffelschuur.  Na een eerste contact met Douwe Gerlof Heeringa werden vage ideeën al gauw concrete plannen met als uiteindelijk doel een Strúnroete op het Bildt. Het betekende dat negen eigenaren samenwerkten, tegelijkertijd open waren en één verhaal vertelden.


Douwe Gerlof werd de motor achter het geheel; hij schreef persberichten, activeerde zijn netwerk voor een uitgebreide promotie-actie en kreeg op de bijeenkomst van snuffelschuurhouders alle neuzen dezelfde kant op! De Eerste Bildtse Strunroete was een feit! Het werd een succes: de volgende datum werd geprikt.....

  • Een wethouder

"DG heeft als campagneleider voor een politieke partij laten zien wat hij in z'n mars heeft. Hij nam veel werk uit handen, behield overzicht en gaf er een creatieve twist aan.  De toegevoegde waarde van Rumspringa in de campagne kwam tot uiting door zijn energieke en pro-actieve houding. Zijn humor en positieve kijk gaven vervolgens een extra impuls."